Компанія ТОВ «Шльосем Україна» отримала виключну ліцензію на використання сорту «Прекрасна пані» беладони звичайної

Відповідно до умов ліцензійного договору, укладеного з Інститутом садівництва НААН України, ТОВ «Шльосем Україна» отримала виключну ліцензію на право розмноження та реалізацію сорту «Прекрасна пані» культури «Беладона звичайна» на території України.

Відтепер ТОВ «Шльосем Україна» як ліцензіат має право на наступні дії з даним сортом беладони:

а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);

б) доведення до кондиції з метою розмноження;

в) пропонування до продажу;

г) продаж (в т.ч. за межі території України) або інший комерційний обіг;

д) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах «а»-«г».