Політика якості

Політика компанії ТОВ  “Шльосем Україна” у сфері якості спрямована на постійне підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на ринку, рівня задоволеності споживачів, забезпечення відповідальності, прозорості, взаєморозуміння та коректності у взаємовідносинах зі всіма зацікавленими сторонами (партнерами, замовниками, постачальниками, співробітниками та власниками підприємства) та постійне покращення системи управління якістю.
Політика у сфері якості ґрунтується на основних принципах діяльності підприємства:

  • орієнтація на споживача;
  • залучення працівників до управління якістю;
  • процесний підхід – управління діяльністю підприємства та ресурсами як процесом;
  • ощадливе виробництво (lean-production);
  • розвиток співробітників, підвищення їхньої компетенції та мотивації;
  • взаємовигідні стосунки з постачальниками та всіма зацікавленими сторонами;
  • чітке виконання вимог внутрішніх документів системи управління якістю, державних стандартів та інших нормативних документів;
  • забезпечення безпеки діяльності підприємства для всіх зацікавлених сторін.

Наша головна мета забезпечити дотримання нашими продуктами жорстких стандартів якості та безпеки. Ми постійно вдосконалюємося від етапу розробки нових продуктів (виробничих процесів), що дозволяє нам максимально зменшити потенційні ризики вже на ранній стадії. Безпека наших продуктів починається з насіння на полі і закінчується у вигляді готового продукту у руках споживача. Таким чином ми беремо на себе повну відповідальність за наші продукти.
Наша інтегрована система управління якістю підлягає постійним перевіркам та зовнішнім аудитам (національних та міжнародних органів).

Команда компанії ТОВ “Шльосем Україна” бере на себе повну відповідальність за реалізацію Політики у сфері якості компанії, створюючи умови для цього, та забезпечує наявність необхідних ресурсів.